บทที่ 4

การเขียนเค้าโครงงานคอมพิวเตอร์
เค้าโครงข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) …………………………………………………………………………………
(ภาษาอังกฤษ) …………………………………………………………………………………………………………
ประเภทของโครงงาน.…………………………………………………………………………………………………
ชื่อผู้จัดทำโครงงาน
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………..…………………………………………………………..
5. ………………………………………………………………………………………………………………….……….
6. ………………………..………………………………………………………………………………………………….

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ………………………………………………………………………………………………………………………………..

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงงาน
1. แนวคิด ที่มา และความสำคัญ
2. วัตถุประสงค์
3. หลักการและทฤษฎี
4. วิธีดำเนินงาน
5. แผนปฏิบัติงาน

ข้อมูลจาก…โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s